play_arrow replay_5 forward_5
volume_up
/
00:00
fullscreen
1.00x
  • 2.00x
  • 1.50x
  • 1.00x

الشاعر : السيد سعيد الصافي الرميثي

 

یا هلی يـالـتـشـيـعـونـه ..... ولـيـنـه لا تـدفـنـونه
بـعـد مـا تـمـم اصـيـامـه ..... تـريـد اتـعـيـد أيـتـامه
ولـيـنـه                      لا                      تـدفـنـونـــه
******
اهـنا  يالسريتوا  بنعش والي الايتام ..... كل ظنكم اتدفنون شمس الاسلام
يـا جـفـن يـطبق بعد يا عين اتنام ..... ويا قلب يهجع ياجروح التلتام
بـعـد  الـوصي نوقع بجف الظلام ..... و لا نفرح بطول الدهر و الأيام
قـضـه       عـمـري       ......       الــدمـع       يـجـري
عـلـي  كـلـكـم  تـعـرفـونـه ..... مـلاذ الـلـي يكصدونه
وحـش يـاوسـفـه مـحـرابـه ..... عـلـيـنـه يـصعب اغيابه
******
نعش  الولي من داره يوم اللي إنشال ..... صاحت عقيلة حيدره و بيا حال
دم  و دمع عالوجن من زينب سال ..... لو يندفن من ضرب بالشيمه آمثال
تـنـدفـن  وي حـيدر جميع الآمال ..... عيد الفطر ياريته ما هل إهلال
و      أظــن     يــدري     .....     الــدمــع     يـجـري
يـبـويـه والله فـجـعـونـه ..... حـرم مـهـضـومـه خـلونه
الـمـصـابـك حـقـنـه لـو نـحـنـه ..... يـهالوادم لون صحنه
******
مـن عـقب عينك بويه يحامي الجار ..... خيم ظلام الحزن بويه اعله الدار
و  بـغيبتك مدري اشتظم الأقدار ..... من جدي جنت أسمع بهاي الأخبار
مـا يـنـصح اويايه الزمان الغدار ..... أفقد احسين و حامي ظعني المغوار
و      أنــه      بـيـسـري     .....     الـدمـع     يـجــري
الـخـذر عـقـبـك يـسـلـبـونـه ..... مـتـن زيـنب يورمونه
و  أظـل بـكـربـلـه الـوحـدي ..... يـبـويـه و غيرك اشعندي
******
يـا بـالـحسن آنه العقيله البحماك ..... لو مسني ضيم الدهر يبويه أنخاك
لمن سره نعشك سرت روحي اوياك ..... يا أبو المثلك يا علي اشلون أنساك
خـبرني أقطع ظني لو ظل برجاك ..... لو إلك جيه اعله الدرب جنت أتناك
بــغــذر       دهـري       .....       الــدمـع      يـجـري
لـون ظـعـنـي يـمـشـونـه ..... و عـالـكـوفـه يـمـرونـه
أوجـه وجـهـي و أشـكـي لـك ..... و أصـيحن يا علي ادخيلك
******
يـا  بـويه يومك ياعلي ريته ابعيد ..... لا دمعي ينشف بعد لا قلبي ايهيد
بعدك  بقيت أصفق الايد اعله الأيد ..... و جنت بوجودك بالخدر وشما ريد
مـنـي رحـت لا بجي و لا نوح ايفيد ..... يابالحسن هالمجبل اعلينه العيد
و     عــقــب     قــدري    .....    الــدمـع    يـجـري
شـجـاوب  لـلـيـعـيـدونـه ..... لـون عـنـك يـنـشدونه
نـقـلـهـم  غـايـب  اهـلالـك ..... عـلـي مـا عـايد اهلاله
******
يـالـشخصك  اتمعنه  الجليل ابوصفه ..... و حدر اللحد نايم يحيدر وسفه
و  جـرحـك  الـبقليبي بعد ما يشفه ..... نار الحزن طول الدهر ما تطفه
فـركـتـك يا راعي الشدايد كلفه ..... صبح و مسه لنشد عليك بلهفه
و      نـفـذ      صـبـري      .....      الــدمـع     يـجـري
يـا لـيـث و الـيـنـدبـونـه ..... وسـف جـسـمـك يغطونه
بـحـزن يـا صـاحـب الـبـيـعـه ..... تـنـوح و تندب الشيعه

المزید

آخر الصوتيات المضافة

آخر المرئيات المضافة