play_arrow replay_5 forward_5
volume_up
/
00:00
fullscreen
1.00x
  • 2.00x
  • 1.50x
  • 1.00x

قصيدة : مرت سنة ونص وآنا بونيني

للشاعر : ميرزا عادل اشكناني

الرادود : الحاج ملا باسم الكربلائي

شهادة السيدة زينب ١٦ رجب ١٤٣٩هـ

حسينية الحاج داود العاشور _ البصره

 

مرَّت سَنه اْو نُص و آنه بوْنيني

يومِيَّه أموت اْو دمعي يحييني

بالشَّام چم مَرَّه اِنحفر گبري

چم مَرَّه مِتِّ اْو ما خِلص عمري

******

عيني   اِحْسيني

مَرَّت سِنه اْو نُص من تِـوَادَعنه

و أدعي   ابْدمعي

هَـلْـبَـت أموت اْو ألله يجمعـنه

چِـنَّه  چَـنَّه

روح اعْله جسْمين ألله وزَّعنه

عِشْنه  ابْـ عِشْنه

مثْل الحَمَام اْو دهْـري ضيَّعنه

ظلِّيت أتاني يمته نتلاگه

إي والله والعبَّاس مشتاگه

عگبك يمَاي اِعيوني لو تدري

چم مَرَّه مِتِّ اْو ما خِلص عمري

******

جمري  ابصدري

عگبك يخَيْ ما تنشِد اِشلوني

حالي   اشْحالي

الذبحوك مرَّه عَشره ذِبْحوني

ميْته   يمته ؟

يوم آل اميَّه فِـرجه سَوُّوني

هظمه   زَحمه

ابْحَچِيْ الّلي ما ينگال سَمْعَـوني

ابعْين الشِّماته الحادي خلّاني

طولي يشوفه القاصي و الدَّاني

تدري يخويه اْمن انْهِتَك سِتري

چم مَرَّه مِتِّ اْو ما خِلص عمري

******

موقِف  يِكلِف

لو رِدْت أوَصْفه يِگْصَر اِلساني

ابْعظمي  ابْجسمي

ابْكل كتر ذِكره لْسوط عِدواني

عندي   ابْلِحدي

سِتَّة اشْهُـود اِعْـله الّلي طگّاني

اِمتوني   اِعْيوني

چـتْـفـي اْو إديَّه اْو خدّي و آذاني

ابْهاي السَّنه اْو نص و آنه يوميَّه

بالطيف أشوفن روحي مسبيَّه

عفْيَه اعْله گلبي اْو ما نِفذ صبري

چم مَرَّه مِتِّ اْو ما خِلص عمري

******

ابْحزني  لَـنِّي

بالشام ميْته من گبل موتي

أمشي   ابْنعِـشي

اْو هودج الناگه ايْصير تابُوتي

الحادي   ايْنادي

يلّا يزينب للقصُر فُوتي

كَلفه   وسفه

مجبوره يطلَع للزلِم صوتي

و ايْـزيد صاح ابْصوته و اِتباها

إخْت الگمر مچتوفه جِبناها

اوْ لمن صبح بيد الزجِر أمري

چم مَرَّه مِتِّ اْو ما خِلص عمري

******

اِبْدَفني   جَفني

ما يغمَض إلّا ابْجَيَّةِ إخواني

خلهُم   كِلهُم

ايْشوفوني منْ صِـرْتِ آني مو آني

ابشوگي  اعْروگي

يِـبْسَن اْو حِزني غيَّر ألواني

الصَّدْ لي   گلّي

هم زينب إنتي لو شخص ثاني ؟

الضيَّعني لمَّن شافْـنِـي ايْحگله

هوَّه السَّبي من زينب اشخلَّه ؟

ابْصَـعَـدَةِ الناگه و ابْسَلِب خدري

چم مَرَّه مِتِّ اْو ما خِلص عمري

******

اجْروحي  ابْروحي

وآنه ابسَنه اْو نُص شنْسه شتذَكَّر

تدري  ابْفِكري

طف كربله يوميَّه يتكرّر

أنعي   ابْسَمعي

طگّة اِضلوعك و اهْيَه تتكسَّر

ابَّالي  اگبالي

اثيابك المصبوغه ابدِمه المنحَـر

امْن أنظر قميصَك شذكر اْو شَنسه ؟

اْو صوب الصدر مطبوع أثر رفْسَه

ابْسيف الشمِر لو تدري يا ذُخري

چم مَرَّه مِتِّ اْو ما خِلص عمري

******

صعبه  ابغربه

بِنْت الحمُوله اتموت وحَّدها

حِيره  ابديره

البيها انْسِبَت و ايصير مرقدها

تنخه   ابْصرخه

و اِمْن الأهل محَّد حضر عِدها

خويه    بويه

اْو لا أخو جاوبها اْو لا والِدها

گلبي ابمصابه و الحزِن ناده

ويلي اعْله غُربة عمَّة السَّاده

و آنه اعْله زينب منكسر ظهري

چم مَرَّه مِتِّ اْو ما خِلص عمري

المزید

آخر الصوتيات المضافة

آخر المرئيات المضافة