play_arrow replay_5 forward_5
volume_up
/
00:00
fullscreen
1.00x
  • 2.00x
  • 1.50x
  • 1.00x

قصيدة : لا تـــبـــجـــيـــن

للشاعر : أحمد الذهبي

الرادود : الحاج ملا باسم الكربلائی

لا تـــبـــجـــيـــن...و  الــــدمــــعــــه اعــــــلــــــه خــــــــــــدج
ولـــــــــدج  اهـــــواي...مــــو  بـــــــــس هُـــــمــــه ولـــــــــدج
مــــــو  فـــقـــط أربــــــع بــنـيـنـج...تـارس الــعــالــم حــنـيـنـج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
******
لـيـش  يــا دنـيه الـترافه...اعيونج اتـغّيم حـسافه...تمطر اعـتاب
آنــا جـيـتج حـته أبـشّر...ما أريـد بـدمعج أذكـر...ضلعي و الـباب
آنـي و انـتي بـكل مـحرم...نلتقي لـو صـار مأتم...يروي المصاب
مـا أفـوت آني اعله مجلس...إلا آني اوياج نجلس...بين الأحباب
و اتـسمعين كل أهل المجالس...شكراً اتصيح يمربية الأشاوس
هـــالــوعــد  بـــيــنــي و بــيــنـج...تـارس الــعــالــم حــنــيـنـج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
****** 
و آنـي الـعندي الحال أصعب...صرت الدمعه مرحب...لازم اتموت
دمـعـه مــن الـعـالم أكـبـر...آني جـايـب بـاب خـيبر...إلها تـابوت
تـندفن و الـبسمه تـطلع...و أحجي و الأيام تسمع...نبرة الصوت
عـالـصراط الـلـي يـحـبج...لو تـأشـرين بـأصـبعج...سالم ايـفـوت
عـالـنسوان  تـبـقين الأمـيـره...ليش الـخـوف و الـدمـعه الـجبيره
و  الأســــــد  حـــامـــي عــريــنـج...تـارس الــعــالــم حــنـيـنـج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
****** 
يــا  سـمه و لـيل بـحزنها...غافية انـجوم بـحضنها...و الـقمر نـام
حـزنج يـذكرني كلشي...و أذكر بتشييع نعشي...رمي السهام
مـــا أريــد الـدمـعه تـنـزل...دمعة الـغـالين تـكـتل...كل الأحــلام
مـا امقصره اوياي انتي...راحت أمي و أمي صرتي...و أم الأيتام
مـحتاجين قـطره و صـرتي غـيمه...يا نبوع ماي و يسقي هيمه
غـــالـــيـــه  عــالـمـشـتـريـنـج...تـارس الـــعـــالــم حــنــيــنــج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
****** 
مـا أشـوفج آنـا يـمكن...و الـسهام بعيني تسكن...طافيه العين
مـن أريـد أمـسح دمـعتج...ايدي مـا توصل وجنتج...ما كو جفين
اتـوقعوني أبـو فـاضل...و انـتي صحتي مو الكافل...و الأصح وين
ريـحة الـحنيه فـاحت...و الـمشاعر كـلها صاحت...هذا الحسين
مـا أجـازيج يالصرتي لي شمعه...و المطلوب دين أمه اشيرجعه
كـــــون  أوفّـــــي بـــروحــي ديــنـج...تـارس الــعـالـم حـنـيـنـج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
****** 
لـيـش  حـزنـج يـمـه خـيّـم...چنه دخــان الـمخيم...يشده الـبال
اشلون يحمل گلب زينب...و الدمع خرزات كهرب...عالوجن سال
لـو دمـع لـو غـيمه طـاحت...لو جزيره و بيها تاهت...كل الأطفال
مـا كو خط رجعه بسفرهم...و الهوه ماسح أثرهم...فوگ الرمال
و آنــي اويــاج نـحـضر بـالزياره...انوزع امـراد و انـواسي الـحياره
مــــــا  أريــــــد  أســـمــع ونــيـنـج...تـارس الــعــالـم حــنـيـنـج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
****** 
خــاف يـمه امـقصر آنـي...يخطر بـبالج ثـواني...هذا الاحـساس
جـيشهم شـبعّته ذلـه...و الـفرات و مـايه كله...بجدمي ينداس
مـو قـضية مـاي و أغـرف...انتي أكثر وحده تعرف...شنهو عباس
الـنـهـر  أگدر أقـسـمه...للمخيم نــص أقـدمـه...و نـصـه لـلـناس
لــو  تـرديـن زمــزم هــم أجـيـبه...و الـعباس سـهله مـو عـجيبه
الـــمــهــم  عــــالـــي جــبــيـنـج...تـارس الــعــالــم حــنــيـنـج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
****** 
يـا مـربيه أسـباع لـلطف...زلم گام ايخضر الجف...ينشف العيون
عــوضـج  ربـــك حـبـايب...ترسوا الـدنـيه مـواكـب...ما يگصــرون
لـو عـلينه الـدنيه تـفتر...و الـمصايب صـارن أكـثر...شده و اتهون
اجروحنه تگره الجروحج...فاتحه ازغيره اعله روحج...تگلب الكون
مــا  تگصـريـن لــو نـرفـع اديـنـه...و الـمـحتاج لــو مـدلـج يـمـينه
يـــــــلگه  حـــاجــاتــه  بـيـمـيـنـج...تـارس الــعــالــم حــنــيـنـج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
****** 
لــون بـاب الـدنيه يـنسد...نلگه بـابج واسـع اشگد...دنـيه كـبره
حـتـه  لــو غـيّـم عـمـرنه...فاتحة تـسـهيل أمـرنـه...اعليج نـقره
و  احـنـه نـتـمنه نـظـرتج...طلب قـدمـنه الـحـضرتج...ردنه نـظره
عـدنـه غـايب طـال بُـعده...ننتظر صـار الـنه مـده...سهلي أمـره
لـلـمـوعـود  ادعـــي يـالـحـنينه...لو بـالـطـيف و يـسـيـر عـلـيـنه
انــحــلـفـج  بــدمــعــات عــيــنـج...تـارس الــعــالــم حــنــيـنـج
لا   تــــــــبــــــــجــــــــيــــــــن...لا  تــــــــبــــــــجــــــــيـــــــن
المزید

مقاطع فيديو

more_horiz

آخر الصوتيات المضافة

آخر المرئيات المضافة