play_arrow replay_5 forward_5
volume_up
/
00:00
fullscreen
1.00x
  • 2.00x
  • 1.50x
  • 1.00x

قصيدة : يـا حـاضرنه و ياماضينه

للشاعر : علي الخفاجي

الرادود : الحاج ملا باسم الکربلائي

يـا حـاضرنه و ياماضينه      صـوتـك  يحسين  إينادينه
******
جـيـنـاك  و تخفقرايتنه      و  الـنـاس ابهالحبلامتنه
غـيـرك  ما نهوىإبدنيتنه      لـلـموت إتظل عايش بينه
******
مـا نـترك دربك وإنعوفه       عـنـوان  الأحرارإنشوفه
مـا نـخشه الظالم و إسيوفه      و بـحـبـك إحنهإتربينه
******
جـيـناك  و تعرفنهالحومه      يـا  شـبل الزهره المظلومه
و إنـصيح الموعد حليومه      و عـنـك يـا يومإتخلينه
******
صـوت الحق واضحبرهانه      و إحـدودك تحرسهاإدمانه
مـنعوف  حسين وصيوانه      و  بـإسـم الكرارإتنخينه
******
عن شخصك يا جيش إيردنه      لـلـطف  لو رادإيناشدنه
بـالـعـاشر يصبحمولدنه      و أنـصـارك إحنهإتسمينه
******
أنـصـارك يا طيبالمرضع      و  إنعوفك  ههيات و نخضع
يـحـسين  الموعد بالمصرع      و  شـتـريد الدنيه إتراوينه
******
خـلـها إشما جارتأيامك      بـالـحومه إتحققأحلامك
خـدامك  و إنظلخدامك      و  لـلـموت إوياكإتعنينه
******
مـن  عـنـدك رادونتبره      و إقبالك صاحت كلقطره
مـرخـوص المنحرللزهره      و بـصـبـر أيوبإتحلينه

المزید

آخر الصوتيات المضافة

آخر المرئيات المضافة