play_arrow replay_5 forward_5
volume_up
/
00:00
fullscreen
1.00x
  • 2.00x
  • 1.50x
  • 1.00x

الشاعر : السيد سعد الذبحاوي

 

إجِـيـنَه أضُيوف ... يَريتْ إْتُشوفْ... دِگومْ استقِْبل أضيوفُك
يِـنـادي امگطَـعـه إِجـفـوفي ... إشلونْ اسْتقِْبل إِضْيوفِي
******
الـكـربَـلـه إبِـيـومْ أرَبـعِـينكْ ... خُويه يا عباسْ إجِينَه
وعـالگبُـر كِـلَـنـه أجـتِـمعْنَه ... وِكِلمنْ أيبثْلَك حَنِينَه
أضـيـوفَـكْ إحْـنَـه إويـاوسْـافَه ... مَحّد اتلگه الضِعينَه
إِبـهـا  ذِي سـفْـرتـنـه إلالِـيمَه ... مادَريتْ إشصَارْ بِينَه
دِشگ  گبركِ * جِيت أخبرك * شِنهو عِذرك * آنه زِينبْ يا وِلينَه
أبـحـرم وَ أيـتـام * گِصَدنَه الشامْ * وِرجْعنَه الكرَبله إنزوركْ
يِگلـهـا لـلـعَـتـبْ عُـوفـي ... إشلونْ استقُبل إْضيوفي
******
إمـن الگُبـر هـالـصُـوت تِسمعْ ... إيگلها يَخْتي سامِحِيني
أدري مَـسـبّيـــه يزينـبْ ... وِجِيتــي يمـيّ بأ ربِعيني
أعْـتـابـــج  إيـفَـتتْ دِليـلي ... يَلأخِـتْ لتعـاتِبيني
شـلـون  احـييّـــج بأيديه ... إيساري مگطوعه او يميني
ابـدِمـعْ يجري * جيتي أدْري * وأعله گبْري * بالعَتَبْ لا تألميني
يـزِيـنـب  جـيـف * أحَـييّ الضِيفْ * أنه بيا حاله تِدريني
سَـهـم  دَهـري طـفـه شَـوفي ... إشلون استقْبِل ضيوفي
******
إمـن  انگِطَـعْ  زنْـدي يَـزِيـنبْ ... عهدي ابدا ماگِطعْتـه
ومـوفـقـي وعـهْد الأخـوَّه ... إبدم شراييني كَتَبْتَـــه
وراسـي يـخـتـي مِـنْ تـهـشـم ... عَالرمَح بالعِز رفَعْته
رغُـم  وضْـعـي لاتِـفـكَري ... إِلِمثلي ينسى الكافِل اخْتَه
ضـيـفي أنتي * وزين شِفتي * وضعي يختي * والعتب منج سمعته
أعـذريـنـي يَـضـي عِـيـنـيّ ... عـنج هالگبُر ضمْني
بـعـيـنـج  يـلأخِـت  شـوفي ... شلونْ استقْبِل أضيوفي
******
أتگِلـه  يـاعـبَــاسّ أجـيـتَـك ... أشتكي همّي وعذابي
أربَـعـيــنْ  أمِـــن الـليالي ... أصّبحت رِحْلـة غِيابي
اگعـد أنـشـدنـي وأنِـشـدكْ ... واسـتـمع لوعة عِتابي
يـاهَـو  أشـد مِـحـنـة مُصابك ... خُويه لو مِحْنة مُصابي
ابگبـر  انـتـه * وآنـه الـشِـفْـتـه * أبد ماشافته إعيوني
يـنـادي  أرد  أكـتـب أحـروفي ... شلون استقْبل أضيوفي
******
جِـنْـتْ أفـكّـر لـيَّـه تِـنهـضْ ... الكربله من أعتنيلكْ
وآنـه  كـل فِكري مِنْ اصيحَنْ ... خويه توگفلي اعْله حِيلَك
خـيّـبـت ضـنـــيّ ابـمـنـامَكّ ... وماتِلگاني دليلَكْ
راح اودعَـك وامـشـي وحْـدي ... وعَـالجره ماشِتكيلَكْ
تـرد اتـروح * وتـسـمـعـه ايـنـوح * يِگلها لاتِودْعيني
يـزِيـنـبْ  عـالگبـر طُـوفـي ... اشلون استقْبل اضيوفي
******
أتگلـه  خُـويـه اشـلـون طـبْتي ... ابغيرك الأَرض المدينه
لِـلـتـنـاشـدنـي شَگـولـنْ ... ويـن حمَّـاي الضعينَه
اويـن اخـوتـج يـلـعـقـيـله ... وابو اليَّمه حسين وِينَه
إيگلـهـا لـتـألـمـيـنـي يـخـتي ... بالعتب هذا اونينه
الـعـتـب شِـيـفـيدْ * الهموم أتزيد * وآنه متوسِد ابگبْري
خـوفـي امـن الـعـتـب خوفي ... أشلونْ استقْبِل إضيوفي
******
لاتگول  إمـنْ امـشـي عـنَّـك ... ضـيـعَّتْ آنه الأخوَّه
يـبـو  فاضل  مِنْ أعوفَــــك ... لِلوطن راحْ امشي گوّه
لا  تِگلـيّ مـاكـو عِـنْـدج ... أبـد يـازيـنـبْ أمرّوه
گلـهـا  رُوحـي  أمـودّع الله ... وآنـه أظَـل ابْلايه سلوه
عُوفي جسمي * يَِبعد أسمي * خبري امي * بالگبر عِفْت أبو النخوه
رغـم بـلـواي * أظـل وفـاي * الـكـلـمن يُوِفدِ أعليّه
إلـيِـجـيـنـي إويـا أريـد أُوفي ... شلون استقْبِل أضيوفي

المزید

آخر الصوتيات المضافة

آخر المرئيات المضافة